Велин Георгиев

Велин Георгиев

Велин Георгиев

Велин Георгиев основава SYNECTICA през 1991г. и оттогава е Управител на компанията. Над 24 години той разработва и ръководи успешно проекти в областта на организационно консултиране, подбор и оценка на персонал и обучение на персонала.

За периода 2005-2013г. е Регионален Директор на PROFILES INTERNATIONAL за България.
Велин Георгиев е завършил „Трудова и Организационна психология“в СУ “Св. Клиемнт Охридски“ със степен магистър. Той има докторска степен по „ Социална психология“.

Велин Георгиев е опитен професионалист, с дългогодишен практически опит в подбор на високи управленски позиции, организационно консултиране, оценка и развитие на таланта. Ръководил е проекти в областта на управлението на човешките ресурси като организационна промяна, управление на организационната култура, въвеждане на система за работни заплати, системи за оценка на изпълнението, бонусни системи, разработване и провеждане на специализирани вътрешнофирмени обучения за мениджърски умения, водене на преговори, търговски умения, управление на промяната, управление на конфликти, управление на екип и др.

Велин Георгиев е член на Българската Асоциация за управление на хора (БАУХ) и Дружеството на психолозите.