Конкурси за работа

Senior Supply Chain Specialist

Обява № 104N
Валидна до
Позиция Senior Supply Chain Specialist
Кратко описание на фирмата

За един от нашите доверени клиенти, интензивно развиваща се производствена компания, търсим да назначим ОПИТЕН СПЕЦИАЛИСТ по организиране и контролиране на ДОСТАВКИ на суровини и материали за производството.

Изисквания

Висше образование- икономика, логистика или друга свързана специалност;
Професионален опит в процеса по снабдяване и доставки в производствена среда 3-5г.;
Предимство е релевантен опит в хранителната индустрия;
Отлично ниво на владеене на английски език;
ИТ умения (MS Office, ERP системи);
Способност за аналитично мислене, планиране и прогнозиране;
Комуникативни умения; умения за работа в екип

Отговорности

Организира и контролира цялостната дейност по доставка на суровини и материали на базата на заложените производствени планове;
Проучва пазара, анализира нуждите на бизнеса и подсигурява складовите наличности с оптимално подходящи суровини и материали;
Поддържа контакти с доставчици и производители, договаря цени и срокове на доставката; Актуализира и поддържа списък на утвърдените и алтернативни доставчици;
Подпомага сключването на договори с избрани доставчици;
Координира връзките със спедиторските фирми за своевременно доставяне на суровини и материали;
Ръководи и контролира цялостната дейност на отдел складово стопанство;
Контролира правилното съхранение на материалните запаси.

Условия

Възможност за работа в интензивно развиваща се компания;
Отлично постоянно възнаграждение плюс ефективна бонусна система, която дава възможност за постигане на европейски стандарт на месечния доход;
Социални придобивки- ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване;
Безопасна, чиста, стандартизирана и климатизирана работна среда

Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография на synectica1@synecticaconsult.com, Ref.#: 104N