Конкурси за работа

Senior Networking Administrator, Varna

Обява № 098S
Валидна до
Позиция Senior Networking Administrator, Varna
Кратко описание на фирмата Нашият клиент е утвърдена и динамично развиваща се технологична компания в областта на телекомуникациите, която предоставя широк кръг интегрирани телекомуникационни услуги и решения за потребителите. Във връзка с развитие на дейността си, компанията търси: Senior Networking Administrator.
Изисквания

• Висше техническо образование, релевантно за позицията;
• Професионален опит на релевантна позиция в информационни технологии - минимум 3-4 години;
• Умения за оптимизация на процеси и изготвяне на съответните технически задания
• Опит в работата със системи за наблюдение и/или работа в NOC или SOC
• Познания в администриране на Linux базирани операционни системи; в администриране на TCP/IP LAN's (OSPF,BGP,VLAN routing, VTP, Spanning Tree,VOIP, Load balancing, wireless)
• Познания и умения в работа с мрежи LAN и Wi-Fi, VPN, Firewall: в конфигуриране на мрежови устройства на Cisco и DELL
• Познания и умения в областта на SDN – Cisco Application Centric Infrastructure
в областта на Data Center infrastructure; в конфигурация и разрешаване на проблеми с Firewall технологии (ASA,FWSM), WAN,DNS и мрежова сигурност;
• Добро ниво на технически английски език
• Много добри организационни умения
• Умения за общуване с колеги , съвместна работа по проекти, работа в екип.

Отговорности

• Участва активно в проектирането на комуникационни мрежи, изграждане и поддържане на платформи, конфигуриране и поддържане на мрежови услуги.
• Отговаря за състоянието и функционирането на разработените програмни продукти и системи;
• Отговаря за правилната диагностика и контрола на състоянието на IT оборудването / софтуер, хардуера, периферни и мобилни устройства, мрежовата свързаност/ в компанията съгласно техническите спецификации и вътрешните правила, като своевременно предлага подобрения.
• Анализира и следи параметрите на системите с цел оптимизация и повишаване нивото на надеждност и сигурност при работа на потребителите
• Грижи се за предотвратяване на кризисни ситуации и оптимизира начините за справяне с тях;
• Поддържа и обновява техническата документация с навременно отразяване на всички промени;
• Отговаря за своевременните периодични актуализации на операционните системи и приложен софтуер;
• Работи в тясно сътрудничество със сътрудници от екип Хелп деск, фийлд инженери, както и с инженери и консултанти от II и III ниво на поддръжка
• Провежда периодични обучения на колегите за новостите в областта, запознава новопостъпили служители с базите данни и приложните сървъри;
• Работи по проекти, в екип със служители от други звена;
• Извършва периодични проучвания на пазара и предлага закупуване на нова съвременна техника
• Отчита времето и качеството на работа по различните проекти.

Условия Възможност за професионална изява и развитие в утвърдена, стабилна технологична компания. Много добро възнаграждение по трудов договор в диапазона 3700 - 4300 лв бруто в зависимост от квалификацията и компетенциите. Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография на synectica1@synecticaconsult.com, Ref.#: 098S