Конкурси за работа

Sales and Marketing Manager

Обява № 135V
Валидна до
Позиция Sales and Marketing Manager
Кратко описание на фирмата

Нашият клиент е голяма чуждестранна компания, специализирана в областта на производството, външната и вътрешна търговия на бързооборотни хранителни и нехранителни продукти. Компанията е с над 25 години опит в България и чужбина и богато продуктово портфолио. Във връзка с разрастването на дейността си и реализирането на маркетинговата и търговската политика, компанията търси опитен мениджър за позицията – "SALES AND MARKETING MANAGER".

Изисквания

Мениджърски опит-минимум 3г.
Опит в областта на външнотърговската дейност - минимум 5години.
Висше образование - маркетинг, външна търговия или друго релевантно.
Много добро владеене на английски език.

Отговорности

Ръководи външнотърговски отдел
Поддържа контакти с настоящите търговски партньори на чуждестранните пазари
Осъществява контакти с нови потенциални търговски партньори в чужбина.
Извършва оценка и подбор на потенциални партньори и прави предложения на мениджмънта на компанията.
Подготвя предложения за партньорство и договаря условия за сътрудничество.
Поддържа взаимоотношенията с новите партньори.
Разработва въвеждащи маркетингови програми.

Условия

• Възможност за професионална изява и развитие в компания с утвърдено име в пазарния сегмент.
• Много добро основно възнаграждение и стимулираща бонусна система.
• Възможност за дългосрочно развитие, обучение и кариера.

Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография на synectica1@synecticaconsult.com, Ref.#: 135V .