Конкурси за работа

Ескперт маркетинг в отдел "Развитие на външни пазари"

Обява № 014V
Валидна до
Позиция Ескперт маркетинг в отдел "Развитие на външни пазари"
Кратко описание на фирмата

Нашият клиент е голяма компания, специализирана в областта на производството, продуктовия маркетинг и дистрибуцията на бързооборотни продукти. Компанията е с над 25 години опит в България и чужбина и богато продуктово портфолио, включващо водещи световни марки. Във връзка с разрастването на външнотърговската си дейност и и реализирането на маркетинговата и търговската политика на външните пазари на които оперира, компанията търси опитни професионалисти за "Мениджъри маркетинг и продажби - външни пазари".

Изисквания

• Висше образование – „Maркетинг” или другo релевантно за позицията
• Опит в областта на продуктовия маркетинг - минимум 3 години
• Опит в сферата на бързооборотни хранителни и нехранителни продукти ще се счита за предимство
• Много добро владеене на английски език
• MS office (Word, Excel, Power Point)

Отговорности

• Управлява отношенията с настоящите клиенти/локалните партньори/.
• Разработва и прилага търговски и маркетингови стратегии, насочени към ускоряване на растежа на експортните пазари за които отговаря.
• Изработва съгласувано с мениджмънта и прилага цялостна годишна търговска и маркетингова стратегия за развитие и разширение на бизнеса на чуждестранните пазари на компанията за които отговаря, по региони, брандове и категории продукти, с цел увеличаване на продажбите и разширяване на пазарния дял.
• Провежда преговори с бизнеспартнъорите за годишните цели и програмите за маркетингова подкрепа на продажбите, на пазарите за които отговаря.
• Провежда пазарни проучвания и анализи за оценка на пазарния потенциал на чуждестранните пазари за различните брандове и продуктови групи.
• Следи тенденциите на чуждестранните пазари за брандовете и продуктовите групи за които отговаря и предлага за разработване нови продукти, специални предложения и услуги за местните бизнес партньори.
• Разработва и прилага ценови политики и стратегии, следи за спазването им, анализира постигнатите резултати.

Условия

• Възможност за професионална изява и развитие в стабилна и динамично развиваща се компания с утвърдено име в пазарния сегмент.
• Много добро стартово основно възнаграждение и много атрактивна бонусна система.
• Възможност за дългосрочно развитие, обучение и кариера.

Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете професионална автобиография на [email protected], реф.№ 014V