Конкурси за работа

Project Engineer

Обява № 101S
Валидна до
Позиция Project Engineer
Кратко описание на фирмата

Нашият клиент е компания, разработваща високотехнологични решения в областта на мултимедийни международни проекти, мобилни софтуерни и хардуерни решения за бизнеса в областта на телематиката, информационна сигурност и мобилните приложения. Компанията изгражда екип от високо образовани и мотивирани специалисти, с богат опит в разработването на нови технологични продукти и решаване на нестандартни задачи.

Изисквания

Висше техническо образование със специалност Компютърни науки, Електроника и Автоматика
Опит в участие и организация на хардуерни проекти - мин 2г.
Опит в работа с проектен софтуер – J I R A, Conrcuience
Професионален опит в дизайн и имплементиране на embedded устройства и embedded софтуерни системи.
Познания и опит в разработка и имплементация на embedded хардуерни решения, комуникиращи и работещи с back-end софтуерни платформи,
Опит при създаване на хардуерни решения на сложни функционални изисквания, чрез използване на технологии и решения от най-високо ниво
Владеене на английски език

Отговорности

Следи и анализира функционалните изисквания по различните проекти и напредъка на екипа в съответвие със сроковете и изискванията по проектите за създаването на детайлна техническа спецификация на хардуерни решения
Участва в имплементирането и интегрирането на софтуерните и хардуерните компоненти и решения
Следи за качеството на разработваните модули през всички фази на работа по проекта като координира всички вътрешни тестове
Взаимодейства с чуждестранни клиенти и подизпълнители, преглежда, проверява и контролира текущия статус на всеки проект при работа с тях
Отговорен е за контрола за съответствие на отговарящи на изискванията технически дизайн, имплементация и тестване на embedded системата, която се създава, в зададените времеви и бюджетни рамки

Условия

Условия:
Възможност за професионална реализация и развитие. Работа в екип от професионалисти, много добро стартово възнаграждение, съответстващо на нивото на позицията в компанията, разработена бонусна система.