Конкурси за работа

HR Business Partner /Veliko Tarnovo/

Обява № 018S
Валидна до
Позиция HR Business Partner /Veliko Tarnovo/
Кратко описание на фирмата

Нашият клиент е бързо развиваща се иновативна компания, лидер в областта на производството на специални храни. Дейността на фирмата е експортно ориентирана, а продуктите й се разпространяват в над 20 страни в света.

Във връзка с развитието на отдела по Управление на човешки ресурси , компанията търси доказани професионалисти в град Велико Търново и областта с опит в една от посочените по-долу две области в УЧР.

Подбор, кариерно развитие, обучения
Разработва съвместно с отдел Управление на човешки ресурси политики, програми, инициативи в съответствие със стратегията на компанията и следи за съответствието на програмите и процесите в УЧР с бизнес целите.
Разработва подходи за дългосрочното планиране и приемственост на служители в съответствие с промяната на стратегическите цели и последваща организационна промяна.
Осигурява пълния жизнен цикъл в областта на набор, подбор, развитие, задържане на служители
Проучва потребностите на служителите и разработва подходящи програми за обучение и професионално развитие.
Идентифицира рискове, пропуски и предлага адекватни промени, необходими за предотвратяването им.

Вътрешни комуникации и изграждане на работодателска марка
Изгражда партньорска комуникация между мениджърския екип и служителите с цел реализацията на цялостната стратегия на компанията.
Работи в тясно сътрудничество със служителите и мениджърите за изграждане на мотивация и ангажираност
Създава подходящи послания за комуникация и информираност на хората.
Анализира информация, наблюдава тенденции в общуването на служителите и предлага решения при възникване на проблеми.
Използва подходи за изграждане на организационната култура и подобряване на взаимоотношенията в компанията.
Изгражда, развива, адаптира работодателския бранд като функция на отдел човешки ресурси съвместно с мениджмънта на компанията.

Изисквания

Висше образование, релевантно на позицията : бакалавърска или магистърска степен по икономика /психология/ ПР и комуникации
Опит - минимум 3 години опит като HR Business Partner, HR Generalist, Ръководител направление в отдел УЧР, Експерт ПР и комуникация. Предимство е опит в международна компания.
Отличен писмен и говорим английски език.
Познания и опит в проучвания и обработка на данни, качествен и количествен анализ

Отговорности
Условия Възможност за професионална изява и развитие в компания с утвърдено име в пазарния сегмент. Много добро възнаграждение и стимулиращи придобивки. Възможност за дългосрочно развитие, обучение и кариера. Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография на [email protected], Ref.#: 018S.