Обява № 0141V
Валидна до 11/30/2023
Позиция Юрисконсулт, град София
Кратко описание на фирмата

Нашият клиент е голяма компания, специализирана в областта на производството, маркетинга, дистрибуцията и логистиката на бързооборотни хранителни и нехранителни продукти. Компанията е с над 25 години опит в България и Европа, и богато продуктово портфолио. Във връзка с разрастването си, компанията търси опитен експерт за позицията "Юрисконсулт".

Изисквания


Образование: Висше образование, магистър, специалност «Право»
Професионален опит: Опит в областта на търговското и трудово право -минимум 3г.
Компютърна грамотност: MS office
Езици: владеене на английски език
Личностни изисквания: отлична комуникация, отговорност, способност за приоритизиране, организираност, конфиденциалност, високо качество на извършената работа при спазване на зададените срокове.

Отговорности

Предоставя писмени и устни правни консултации на ръководството;
Извършва административно – правно обслужване и поддържане на дейността, изготвя всякакъв вид документи, свързани с предмета на дейност на фирмата
Проследява законодателните измененията, регулиращи дейността
Изготвяне на заповеди, правилници, инструкции.
Изготвя официални писма към контрагенти, държавни и общински органи и институции.
Подава и получава правна документация от името на дружеството по граждански дела пред всички съдебни инстанции.
Изготвя заявления, жалби и други необходими документи за административните органи, с които дружеството работи.
Сътрудничи на публичните органи в случаи на проверка и при други форми на взаимодействие.

Условия

• Възможност за професионална изява и развитие в много стабилна компания с утвърдено име в пазарния сегмент.
• Възможност за дългосрочно развитие, обучение и кариера.


Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография на [email protected],Ref.#: 0141V .