Конкурси за работа

Финансов Мениджър

Обява № 021N
Валидна до
Позиция Финансов Мениджър
Кратко описание на фирмата

Нашият клиент ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ е водеща компания за търговия с ръчни, електрически и пневматични инструменти. Компанията заема лидерски позиции на българския пазар с търговските си марки – Raider, TopMaster, Makalon, TopChrome, TopGarden, TopStrong, Gadget, а вече и Metabo и има над 4800 артикула на конкурентни цени, които успешно се продават в големите международни вериги, местни строителни хипермаркети и производствени предприятия в България. Компанията работи в Македония, Румъния, Сърбия, Грузия, Косово, Гърция, Словения.

Изисквания

Университетска степен по счетоводство или финанси-магистър:
Минимум 3г. опит на позиция финансов мениджър, минимум 3 г. опит по специалността;
Английски език –много добро владеене;
Предимство е опит в международна компания в областта на търговия и логистикa;
Стратегическа ориентация и умения да определя приоритети и планира действия;
Опит в управление на екипи;
Висока компютърна грамотност - Excel и работа с база данни; Internet, Счетоводен софтуер;
Опит в работата с ERP системи на ниво самостоятелно изготвяне на справки и отчети, SAP, Axapta
Проактивна личност с ориентация към постигане на резултати, инициативност и отговорност, умения за работа в екип, внимание към детайлите и спазване на срокове, аналитично мислене, точност и креативност, лоялност.

Отговорности

Финансов бюджет, планове и прогнози

•Ръководи и координира финансовото планиране /краткосрочно и дългосрочно/ на фирмата;
•Отговаря за изготвянето на годишен бюджет и съпътстващите го финансовите отчети;
• Изготвя и контролира изпълнението на политики, процедури, свързани с: капиталова структура (дълг, собствен капитал) ; необходимост от капиталови инвестиции (краткосрочни и дългосрочни капиталови нужди); контрол на паричните средства, кредитиране, заеми и др.;управление на разходи по разходни центрове и лимити за разходи;
•Работи активно с ERP системата по отношение на планиране, бюджетиране, отчети, проследяване и анализ на дейността на всички отдели на компанията.

Финансирания, собствен капитал

•Отговаря за подсигуряването на компанията с необходими финансови средства от надеждни източници на конкурентни цени, чрез насърчаване и поддържане на добри отношения с основните банки и други финансови институции;
•Дава предложения за подобряване на капиталовата структура и дефинира разумни граници на съотношението дълга и собствен капитал.

Разпределяне на средства

•Активно допринася за увеличаване на финансовата стабилност на компанията, чрез ефективно наблюдение и контрол на използваните в компанията стопански активи, парични потоци и налични средства.;
•Управлява и координира финансовата задлъжнялост на фирмата и обслужването на съответните плащания от/към външни контрагенти;
•Контролира финансовото управление на чуждестранни валутни операции;
•Осъществява вътрешен финансов контрол за управление на разходите – планира, контролира и анализира разходите, рентабилността, амортизационните норми, данъчното планиране. Търси възможности за минимизиране на финансовия риск за компанията;.
•Контролира правилното поддържане на счетоводните регистри по начин, съответстващ на корпоративните и законови изисквания на вътрешния контрол.

Управление на печалба

•На базата на прогнозирането на паричните потоци, разработва план за печалбата в дългосрочен (две, три или пет години) или краткосрочен план (годишен, тримесечен, месечен и т.н.);
•Определя и контролира здравословен микс от променливи и фиксирани производствени фактори, което да доведе до увеличаване на рентабилността на фирмата.

Управление на екип

•Отговаря за управлението на екип, резултатите от тяхната работа, ефективност и тяхното професионално развитие.

Условия

Възможност за дългосрочна реализация в стабилна и просперираща компания;
Конкурентен пакет от възнаграждения и бонуси;
Професионална работна среда, където изпълнението и успехът са наистина възнаградени.