Конкурси за работа

Финансов анализатор

Обява № 060V
Валидна до
Позиция Финансов анализатор
Кратко описание на фирмата

Нашият клиент е голяма международна компания специализирана в производството, дистрибуцията и маркетинга на бързооборотни хранителни и нехранителни продукти. Компанията е с над 20 години опит на българския и европейските пазари и притежава богато продуктово портфолио, включващо водещи световни марки. Във връзка с разрастването на дейността си компанията търси опитен професионалист за позицията "Финансов анализатор - управление на парични потоци".

Изисквания

Висше икономическо образование
Опит в оластта на финансовия анализ или финасовия контролинг - минимум 3г.
Много добро познаване на нормативните актове регламентиращи финансово-икономическата дейност.
Много добро познаване на основните финансови инструменти и методи използвани за управлението на финансовата дейност.
Много добри познания в областта на данъчното законодателство.
Много добра компютърна грамотност.
Много добро ниво на владеене на английски език.
Опит в работата със системи за управление на качеството е предимство.

Отговорности

Участва в планирането на паричните потоци.
Контролира плащането на разходите на компанията, съгласно бюджета на разходи и съобразно с кредитния период към съответния контрагент.
Контролира входно - изходните операции на компанията.
Участва в договарянето на финансови параметри с чуждестранните клиенти и контролира получаването на плащанията в договорените срокове.
Участва в договарянето на финансови параметри с външни доставчици и съблюдава осигуряването на финансови ресурси за плащането на задълженията, съгласно договорените срокове.
Контролира навременното плащане на задълженията на компанията към данъчни, банкови и други институции.
Активно участва в анализите за определяне на рентабилността на производството по продукти – себестойност на продукцията, пазарна цена и др.
Обезпечава съставянето на коректни отчети, в съответствие със стандартите на финансовите отчети.
Поддържа контакти с финансови и нефинансови институции и контролира изпълнението на сключените с тях договори.

Условия

• Възможност за професионална изява и развитие в стабилна и развиваща се компания с утвърдено име в пазарния сегмент.
• Много добро стартово основно възнаграждение в съответствие с опита в областта на финансовия анализ и контролинга.
• Възможност за дългосрочно развитие, обучение и кариера.

Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография на [email protected], subject: 060V.