Конкурси за работа

Управител на магазин - гр.Варна

Обява № 002S
Валидна до
Позиция Управител на магазин - гр.Варна
Кратко описание на фирмата

Нашият клиент е нов магазин за хранителни и нехранителни стоки в района на гр. Варна. Във връзка с развитие и разширяване обема на дейността си, компанията търси Управител.

Изисквания

Висше/средно икономическо образование
Професионален опит в търговията на дребно и минимум 2 години опит на ръководна позиция в магазин за продажба на дребно.
Работа с компютър – Word, Excel, Internet, социални медии, програмни продукти /складов софтуер/.
Валидна шофьорска книжка кат. В.

Отговорности

Участва в определянето и развитието на цялостната търговската политика на магазина.
Управлява търговските показатели на магазина, определя цените, промоциите, отстъпките в съответствие с търговската политика на фирмата.
Разширява и актуализира профилите на магазина в социалните медии.
Анализира пазарните позиции на магазина и факторите, които им влияят
Проучва клиентските потребности и търси подходящи доставчици в България и съседни държави. Организира процеса на доставките.
Контролира общото състояние на магазина, обем и вид на стоките, етикетиране, информация за артикулите, инвентаризациите.
Анализира постигнатите резултати, прави предложения за развитие на обекта към собствениците на фирмата. Въвежда предложенията за усъвършенстване на организацията на работата и ефективността на магазина
Участва в изготвянето и актуализирането на фирмените процедури. Изпълнява функцията на материалноотговорно лице.
Гарантиране, че магазинът се управлява в съответствие с всички законови изисквания и представяне на компанията при извършване на проверки на място.
Ръководи, обучава, развива и контролира работата на служителите в магазина и организира поддържането и почистването на магазина. Изготвя графиците за работа на служителите

Условия

Възможност за професионална изява и развитие на своите способности в разработването на нов обект. Много добро стартово възнаграждение, бонусна система.
Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография. Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и подлежат на специален режим на защита, съгласно изискванията на ЗЗЛД. С всички кандидати, одобрени по документи ще бъде проведено интервю.