Конкурси за работа

Търговец на химически суровини

Обява № 028S
Валидна до
Позиция Търговец на химически суровини
Кратко описание на фирмата

Нашият клиент е водеща европейска компания в областта на продажбите на едро на химически суровини за органични и неорганични химически производства. Във връзка с разширяване на дейността си в България , компанията търси за своя екип търговец на определени продуктови групи.

Изисквания

Висше химико-технологично / икономическо образование
Много добро владеене на английски език. Предимство е ползването на немски език
Професионален опит в продажби / доставки на химически суровини, специални химикали – минимум 2 години
Възможности за интензивни командировки в страната и в чужбина
Валидно свидетелство за управление на МПС, категория В

Отговорности

Обслужва и развива клиентската мрежа на компанията, търси и привлича нови клиенти
Организира и провежда срещи с клиенти
Води търговски преговори, търговска кореспонденция и изготвя необходимата търговска документация с клиенти
Подготвя и проследява целия логистичен процес по доставките за съответната продуктова група до България
Изготвя маркетингови анализи за продуктовата група, планове за продажби

Условия

Възможност за професионална изява и развитие в компания с утвърдено име в пазарния сегмент. Много добро основно възнаграждение, работеща бонусна система
Фирмен автомобил, социални придобивки.

Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография на [email protected], Ref.#: 028S.