Конкурси за работа

Счетоводител

Обява № 077SJ
Валидна до
Позиция Счетоводител
Кратко описание на фирмата

Нашият клиент е голяма холдингова структура, мажоритарен собственик на повече от 20 предприятия. Инвестициите на Холдинга обхващат седем отрасъла на индустрията, като приоритет имат търговия, туризъм и химическа промишленост.

Изисквания • Висше икономическо образование, предимство е специалност „Счетоводство и контрол”. • Опит като счетоводител – минимум 5г. Предимство е опит в Холдингова структура. • Много добра компютърна грамотност – Word, Excel, Ажур Л, специализирани програмни продукти. • Отлично познаване на данъчно-осигурителното и трудово законодателство и МСФО.
Отговорности

• Съставяне, проверка и осчетоводяване на счетоводни документи отнасящи се до дейността на дружеството.
• Работа във всички сфери на счетоводното отчитане на дружеството – текущо и периодично (съставяне на финансови отчети по МСФО) финансово-счетоводно отчитане.
• Участие при съставянето на консолидираните финансови отчети.
• Изготвяне на справки, възложени от ръководството.

Условия

Възможност за професионална реализация и развитие в голяма и престижна компания. Много добри условия за работа, много добро стартово възнаграждение, съответстващо на нивото на позицията в компанията.