Конкурси за работа

Счетоводител

Обява № 105N
Валидна до
Позиция Счетоводител
Кратко описание на фирмата

За наш клиент , иновативна ПРОИЗВОДСТВЕНА компания в сферата на хранително-вкусовата промишленост, ориентирана изцяло към износ, предимно за ЕС, търсим да назначим OПИТЕН ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ.

Изисквания

Висше икономическо образование;
Отлично познаване на нормативните актове в областта на счетоводната отчетност; Предимство е познаване на счетоводната теория и практика при работа с международни партньори;
Професионален опит като счетоводител - минимум 5 години; Предимство е опит в производствено предприятие;
Отлична компютърна грамотност;
Умения за анализ на финансови данни и информация;
Опит в работа със SAP , познаването на бизнес софтуер ZERON е предимство;
Добър работен английски език;
Добри комуникативни и организационни умения, отговорност и последователност

Отговорности

Подпомага финансовия директор при ръководството и организацията на финансовата дейност;
Контролира и анализира финансово-счетоводната документация съобразно изискванията на НСС и МСС;
Отговаря за счетоводната отчетност и за повишаване ефективността и рентабилността чрез контрол за спазване на финансовата дисциплина и предотвратяване на злоупотреби в процеса на изразходване на материалите и паричните средства;
Участва при разработване на финансовия план и на методически указания за него;
Осигурява съставянето на счетоводните отчети и изготвянето на балансите в определените срокове;
Извършва счетоводно отчитане на стопански операции – входящи фактури от доставчици, отчитане на дълготрайни активи, месечни приключвателни операции;
Осигурява своевременното отразяване на всички финансови операции в ЕРП системата,
( ZERON) , анализира данните и предлага мерки за подобряването им;
Извършва счетоводни записвания, а при нужда и измененията им чрез съставяне на коригиращи счетоводни статии;.
Участва при разработването на счетоводната политика на компанията, съставянето на годишния финансов отчет, извършване на инвентаризация и проверки на материално-отговорни лица.

Условия

Добра работна атмосфера, прозрачност и коректност в трудово-правните отношения;
Отлични финансови условия-постоянно възнаграждение плюс ефективна бонусна система;
Социални придобивки- ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване;
Отлични условия за работа в модерна база в Индустриална област Илиянци.

Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография на synectica1@synecticaconsult.com, 105N