Обява № 158В
Валидна до 06/30/2023
Позиция Специалист Управление на Парични Потоци, гр. София
Кратко описание на фирмата

Нашият клиент е голяма компания, специализирана в областта на маркетинга, дистрибуцията и логистиката на маркови бързооборотни продукти. Компанията е с над 25 години опит в България и Европа, и богато продуктово портфолио и над 700 души персонал. 

 Във връзка със силното разрастване на дейността си, компанията търси активни и енергични хора за позицията – „СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРИЧНИ ПОТОЦИ".

Изисквания

Образование - висше икономическо образование
Опит - минимум 3г. на релевантна позиция
Много  добри компютърни познания
Много добро владеене на английски език - говоримо и писменно
Много добри познания за нормативните актове, регламентиращи финансово-икономическата дейност, основните финансови инструменти и методи, обезпечаващи управлението на финансовата дейност и данъчното законодателство.

Отговорности

1.      Участва в разработването , утвърждаването и спазването на финансовата политика на компанията.
2.      Участва в  планирането на паричните потоци на компанията, съгласувано с всяка търговска  дирекция.
3.      Участва в контрола на паричните потоци.
4.      Контролира плащането на разходите на компанията, съгласно бюджета на разходи и съобразено с кредитния период към съответния контрагент.
5.      Заедно със счетоводния отдел стриктно следи входно-изходните операции на компанията – доставки и продажби съответно към вътрешни и експортни клиенти, разходи за рекламни и маркетинг материали, суровини и материали за производственото направление, както и всички други търговски активи на компанията.
6.      Участва в договарянето по финансови параметри на експортни клиенти и контролира получаването на плащанията в договорените срокове.
7.      Участва в договарянето по финансови параметри с външни доставчици и съблюдава осигуряването на финансови ресурси за плащането на задълженията, съгласно договорените срокове.
8.      Контролира навременното плащане на задълженията на компанията към данъчни, банкови и други институции, съгласно законодателството на страната и договорените срокове и дати с банковите институции. 

Условия

- Много добра основна заплата – 3800лв.  стартова заплата по трудов договор.
- 5 дневна работна седмица
- Годишен отпуск съгласно Кодекса на труда
- Въвеждащо обучение

Бизнессградата на компанията е позиционирана в Складово-производствена зона - Модерно предградие, в близост до метростанция.

Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография на [email protected].