Конкурси за работа

Специалист търговска администрация /застраховане, осигуряване, банкови продукти/, София

Обява № 081S
Валидна до
Позиция Специалист търговска администрация /застраховане, осигуряване, банкови продукти/, София
Кратко описание на фирмата

Нашият клиент е дъщерно дружество на чуждестранна европейска компания в областта на застрахователно, осигурително и кредитно консултиране и посредничество. Във връзка с разрастването на компанията, търси „Специалист търговска администрация“

Изисквания

• Висше образование
• Опит на подобна административна позиция - 2г. Предимство е професионален административен опит в банкова, застрахователна или осигурителна сфера.
• Много добри компютърни умения- Word, Excell
• Много добро владеене на английски език

Отговорности
  • Администрира услугите по кредитно, застрахователно и осигурително посредничество, предоставяни от компанията
  • Организира и извършва администрирането на необходимите документи, свързани с кредитни, осигурителни и застрахователни продукти
  • Съдейства за обслужването и изпълнението на сключени договори с подготовка на необходимите документи , уточнява детайлите, като поддържа комуникация с клиенти и партньорски компании /устно и писмено/;
  • Въвежда и обработва данни за клиентските договори в оперативната платформа на компанията, като генерира и различни справки за нуждите на мениджмънта на компанията;
Условия

Възможност за професионална изява и развитие в перспективно развиваща се компания в пазарния сегмент. Много добро възнаграждение и възможност за надграждане.
Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография, Ref.#: 081S