Конкурси за работа

Продуктов специалист

Обява № 091S
Валидна до
Позиция Продуктов специалист
Кратко описание на фирмата

Нашият клиент е утвърдена производствена и търговска компания, вносител на строителни и интериорни стъкла, машини и инструменти за работа със стъкло.

Изисквания Средно или Висше икономическо образование. Отличен писмен и говорим английски език . Професионален опит на релевантна позиция – 2-4г. Отлична компютърна грамотност /Word, Excel, Outlook Express, Internet, Power Point/.
Отговорности

- Поддържа постоянни контакти с партньорски фирми и доставчици в чужбина. Познава детайлно техните условия (качество, цени и срокове на доставка, процедури за рекламации
- Води кореспонденция с доставчици на английски език.
- Познава в детайли продуктовата група/технически спецификации и характеристики, цени/, за която отговаря и периодично обучава търговските представители.
- Анализира търсенето и прогнозира продажбите на различните артикул в България
- Координира и проследява доставки.
- Следи продажбите на групата продукти за, които отговаря и планира маркетингови мероприятия и реклама за повишаване на продажбите
- Извършва периодични проучвания и анализ на пазарното състояние на предлаганите продукти
- Осигурява ритмичност на доставките, които целят избягване на презапасяване и същевременно осигуряват непрекъснатост на търговския процес.
- Изготвя периодични отчети и справки към Търговски мениджър - за извършените доставки, рекламации по доставките за липси в определени артикули и най-близкия срок на доставка.
- Периодично провежда продуктови обучения на търговските представители.

Условия

- Работа в млад и динамичен екип;
- Постоянен трудов договор;
- Конкурентно възнаграждение.

Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография на [email protected], subject: 091S