Конкурси за работа

Специалист логистика и доставки /мебелната индустрия/

Обява № 099N
Валидна до
Позиция Специалист логистика и доставки /мебелната индустрия/
Кратко описание на фирмата За наш клиент, водеща компания в мебелната индустрия, търсим да назначим отговорен професионалист на позиция: СПЕЦИАЛИСТ ЛОГИСТИКА, ДОСТАВКИ И УПРАВЛЕНИЕ НА МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ.
Изисквания Висше образование- логистика, управление на верига на доставки, бизнес администрация или друга свързана специалност; Опит в областта на логистиката , управление изпълнение на проекти с монтажни дейности или друга подобна роля - над 3 години: Изключително предимство е релевантен опит в мебелна индустрия; Опит в работата с ERP система, на MS Office, особено EXCEL; Умение за работа в екип и динамична комуникационна среда; Активен шофьор.
Отговорности Съдейства на консултантите при изготвяне на оферти в частта прогнозни разходи за транспортни , товаро-разтоварни и монтажни дейности; Организира и координира доставките на мебели от доставчиците до обектите: Синхронизира готовността на стоката за доставка от производителите в страната или внос с готовността на обекта за монтаж; Договаря с транспортните фирми графиците за доставка както от чужбина, така и от страната; Договаря условия със специализирани фирми за товаро-разтоварните дейности и ръководи процесите при големи обекти на компанията; Организира, координира и контролира монтажните дейности и предаването на обектите на възложителите при спазване на договореностите; Следи и отговаря за съответствието между заложените при оферирането и договарянето стойности на разходите по доставките, ТРД и монтажите и реално фактурираните; Взаимодейства функционално с отговорник складове и изложбени зали; Работи с ERP система и въвежда данни, необходими за отчитане на дейността; Отговаря за организацията на поддръжката и техническата изправност на системите в изложбения салон-офис на фирмата в София.
Условия Възможност за професионална реализация и развитие в утвърдена компания с международни стандарти; Работа в коректен екип от професионалисти; Много добро стартово възнаграждение, съответстващо на нивото на позицията. Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография на synectica1@synecticaconsult.com,Ref.#: 99N .