Обява № 142В Нашият клиент е голяма компания, специализирана в областта на производството, маркетинга, дистрибуцията и логистиката на маркови бързооборотни хранителни и нехранителни продукти. Компанията е с над 25 години опит в България и Европа, и богато продуктово портфолио и над 700 души персонал. Във връзка със силното разрастване на дейността си и поддържането на ефективното си функциониране, компанията търси опитен експерт за позицията – „Специалист контрол на стандарти за качество и управленски практики“.
Валидна до 11/30/2023
Позиция Специалист контрол на стандарти за качество и управленски практики, град София
Кратко описание на фирмата

Нашият клиент е голяма компания, специализирана в областта на производството, маркетинга, дистрибуцията и логистиката на маркови бързооборотни хранителни и нехранителни продукти. Компанията е с над 25 години опит в България и Европа, и богато продуктово портфолио и над 700 души персонал.

Във връзка със силното разрастване на дейността си и поддържането на ефективното си функциониране, компанията търси опитен експерт за позицията – „Специалист контрол на стандарти за качество и управленски практики“.Образование: Висше образование
Професионален опит в контрол и прилагане на стандарти за управление на качество в търговска и дистрибуторска дейност - минимум 2г.
Компютърна грамотност: MS office
Владеене на английски език: добро работно ниво
Личностни изисквания: аналитично мислене, умения за установяване и разрешаване на проблеми , отговорност, стриктност, последователност в работата, организираност, високо качество на извършената работа при спазване на зададените срокове.

Изисквания

Образование: Висше образование
Професионален опит в контрол и прилагане на стандарти за управление на качество в търговска и дистрибуторска дейност - минимум 2г.
Компютърна грамотност: MS office
Владеене на английски език: добро работно ниво
Личностни изисквания: аналитично мислене, умения за установяване и разрешаване на проблеми , отговорност, стриктност, последователност в работата, организираност, високо качество на извършената работа при спазване на зададените срокове.

Отговорности

Осъществява контрол за спазване на стандартите за качество на дейностите в компанията : ИСО 9001, 22000, GDP, HACCP, ЗЗБУТ, ПАБ.

Поддържа информационна система за съществуващите стандартизационни документи свързани с изискванията за качество и управленски практики

Анализира причините за отклоненията и предлага мерки за отстраняването им.

Предлага оптимизация на системите за контрол на качеството в търговската и дистрибуторска дейност

Условия

• Възможност за професионална изява и развитие в много стабилна компания с утвърдено име в пазарния сегмент.
• Възможност за дългосрочно развитие, обучение и кариера.
• Трудов договор с пълно осигуряване съгласно КТ
Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография на [email protected], Ref.#: 142В