Конкурси за работа

Специалист възнаграждения и администриране на персонал в отдел Човешки Ресурси

Обява № 019S
Валидна до
Позиция Специалист възнаграждения и администриране на персонал в отдел Човешки Ресурси
Кратко описание на фирмата
Изисквания

Администрира процесите при назначаване и освобождаване на персонал по трудови и граждански договори
Ежемесечно обработва информацията за начисляване и изплащане на дължимите възнаграждения, обезщетения, данъчни и осигурителни вноски
Изготвя годишен бюджет за възнагражденията на персонала и го представя на ръководството
Подготвя периодично справки, отчети, анализи на възнагражденията в компанията за ръководството
Поддържа и съхранява трудовите досиета на служителите, обработва отсъствията за временна неработоспособност, отпуски
Изготвя и подава декларации към НАП и НОИ, справки за НСИ, болнични листове на служителите в НОИ
Познава отлично и актуализира знанията си за нормативната уредба в областта на трудово-правните отношения (КТ, КСО и др.)
Подготвя всички документи, свързани с трудови правоотношения - служебни бележки, удостоверения, декларации, УП и др.
Работи ежедневно със специализиран софтуер за обработка на възнаграждения
Участва и подпомага други процеси в отдел Човешки ресурси /актулазиране на длъжностни характеристики и др/

Отговорности

Администрира процесите при назначаване и освобождаване на персонал по трудови и граждански договори
Ежемесечно обработва информацията за начисляване и изплащане на дължимите възнаграждения, обезщетения, данъчни и осигурителни вноски
Изготвя годишен бюджет за възнагражденията на персонала и го представя на ръководството
Подготвя периодично справки, отчети, анализи на възнагражденията в компанията за ръководството
Поддържа и съхранява трудовите досиета на служителите, обработва отсъствията за временна неработоспособност, отпуски
Изготвя и подава декларации към НАП и НОИ, справки за НСИ, болнични листове на служителите в НОИ
Познава отлично и актуализира знанията си за нормативната уредба в областта на трудово-правните отношения (КТ, КСО и др.)
Подготвя всички документи, свързани с трудови правоотношения - служебни бележки, удостоверения, декларации, УП и др.
Работи ежедневно със специализиран софтуер за обработка на възнаграждения
Участва и подпомага други процеси в отдел Човешки ресурси /актулазиране на длъжностни характеристики и др/

Условия

Възможност за професионална изява и развитие в голяма компания. Отлично работно място и модерен офис, дългосрочен ангажимент по трудов договор, много добро стартово възнаграждение, социални придобивки.

Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография на [email protected], Ref.#: 019S