Конкурси за работа

Спедитор, бизнес развитие международна спедиция

Обява № 031S
Валидна до
Позиция Спедитор, бизнес развитие международна спедиция
Кратко описание на фирмата

Нашият клиент е динамично развиваща се транспортна компания, специализирана в превоза на хранителни продукти със/и без температурен режим, със собствени транспортни средства. Във връзка с развитие на дейността и стартиране на нов проект в международна и вътрешна спедиция, компанията търси :

СПЕДИТОР БИЗНЕС РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНА СПЕДИЦИЯ

Изисквания

Висше образование, релевантно за позицията /степен „Магистър“
Професионален опит в международна и вътрешна спедиция: 2-4г
Отлично владеене на английски език, втори западен език е предимство
Много добра компютърна грамотност
Отлични търговски и организационни умения, ориентация към резултати, умения за работа в екип

Отговорности

Развива и организира дейността в направление «Спедиция»; Участва активно в определянето на стратегията на развитие и визията на направлението.
Търси клиенти товародатели в чужбина и в страната, активно работи с електронни борси
Договаря условията по договорите за осъществяването на транспортните услуги
Изгражда, развива поддържа клиентско портфолио на база дългосрочни взаимоотношения
Следи пазарните тенденции и конкуренцията в сектора
Следи оперативните приходи и разходи, рентабилността на превозите;

Условия

Компанията предлага възможност за кариерно развитие, стабилност, подкрепа. Трудов договор с пълно осигуряване. Бонусна система, обвързана с темповете на развитие и постигането на договорените цели.

Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете професионална автобиография и актуална снимка на synectica1@synecticaconsult.com, Ref.#: 031S.