Конкурси за работа

Ръководител екип /проекти за разработване на хардуерни устройства/

Обява № 101S
Валидна до
Позиция Ръководител екип /проекти за разработване на хардуерни устройства/
Кратко описание на фирмата

Нашият клиент е компания, разработваща високотехнологични решения в областта на мултимедийни международни проекти, мобилни софтуерни и хардуерни решения за бизнеса в областта на телематиката, информационна сигурност и мобилните приложения. Компанията изгражда екип от високо образовани и мотивирани специалисти, с богат опит в разработването на нови технологични продукти и решаване на нестандартни задачи.

Изисквания

Висше техническо образование със специалност Компютърни науки, Електроника и Автоматика, Информатика
Опит в организация и управление на хардуерни проекти
Опит в работа с проектен софтуер – J I R A, Conrcuience
Професионален опит в дизайн и имплементиране на embedded устройства и embedded софтуерни системи.
Познания и опит в разработка и имплементация на embedded хардуерни решения, комуникиращи и работещи с back-end софтуерни платформи,
Опит при създаване на хардуерни решения на сложни функционални изисквания, чрез използване на технологии и решения от най-високо ниво.

Отговорности

Следи и анализира функционалните изисквания по различните проекти и води работата на останалите членове на екипите в съответвие със сроковете и изискванията по проектите за създаването на детайлна техническа спецификация на хардуерни решения
Ръководи и контролира проектните екипи, които разработват, имплементират и тестват хардуерните компоненти на създаваните embedded решения
Участва в имплементирането и интегрирането на софтуерните и хардуерните компоненти и решения
Непрекъснато следи за качеството на разработваните модули през всички фази на работа по проекта като координира всички вътрешни тестове
Води комуникация с чуждестранни клиенти и подизпълнители, преглежда, проверява и контролира текущия статус на всеки проект при работа с тях
Отговорен е за правилните и отговарящи на изискванията технически дизайн, имплементация и тестване на embedded системата, която се създава, във зададените времеви и бюджетни рамки.

Условия

Възможност за професионална реализация и развитие. Работа в екип от професионалисти, много добро стартово възнаграждение, съответстващо на нивото на позицията в компанията, разработена бонусна система.

Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография на [email protected], subject: 101S