Конкурси за работа

Регионален Търговец за Южна Централна България

Обява № 108N
Валидна до
Позиция Регионален Търговец за Южна Централна България
Кратко описание на фирмата

Нашият клиент е търговска компания , представител на чуждестранен производител, предлагаща химически и всякакви други свързани с тях продукти за стрителството и печатарската индустрия.
Във връзка с разширяване на търговския си екип компанията търси кандидат с опит за позицията Регионален търговец за Южна централна България.

Изисквания

Висше образование;
Предишен опит на търговска позиция;
Много добра компютърна грамотност;
Познаване и опит в търговската мрежа за индустриални продукти в Южен централен регон е предимство;
Свидетелство за управление на МПС – кат. В;
Възможност за интензивно пътуване в поверения му регион;
Организационни умения, самодисциплина и отговорнос;.
Умения за работа с клиенти и такива за водене на преговори;

Отговорности

Реализира търговската стратегия и политика на компанията поверения му регион;
Изгражда и поддържа дългосрочни партньорски отношения с дистрибутори;
Създава, планира и провежда търговски активности с цел развитие на клиентската база и увеличаване на продажбите в региона;
Съгласува условия, изготвя търговски оферти и сключва договори за продажби на услугите;
Консултира клиентите в избора им на нови и настоящи продукти;
Осъществява контакти с дистрибутори от региона с цел използване на маркетинговите ресурси и постигане на по-високи нива на продажби;
Изготвя регулярни отчети за дейността

Условия

Постоянен трудов договор;
Възможност за работа и развитие в наложен пазарен лидер;
Много добро твърдо месечно възнаграждение;
Отлична бонус система, обвързана с постигнати резултати;
Служебен автомобил, таблет и лаптоп;

Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете ни вашата автобиография на synectica1@synecticaconsult.com.