Конкурси за работа

Процесен инженер

Обява № 013S
Валидна до
Позиция Процесен инженер
Кратко описание на фирмата

Нашият клиент е утвърдена високо технологична компания, производител на електронни модули и системи в много области на съвременната електроника.

Изисквания

• Образование - висше, инженерно, предимство е „Електроника“
• Опит на релевантна позиция в производство 1-3г.
• Работа с компютър Microsoft office, работа с ERP-система
• Английски език : ниво B2

Отговорности

• Отговаря за организацията на дейностите в производствения процес и осигуряване на качествена продукция.
• Участва в създаването и одобряването на техническа и системна документация.
• Контролира спазването на технологията на производство;
• Извършва контрол за спазването на изискванията на системата по качество и параметрите на работната среда.
• Участва в оперативното планиране на производството - нормиране по операции; нормиране и планиране на ресурси
• Участва в създаването и одобряването на техническа и системна документация.
• Изготвя анализи, отчети , доклади, участва във вътрешни обучения.

Условия

Възможност за професионална изява и развитие в компания с утвърдено име в пазарния сегмент. Много добро основно възнаграждение и работеща бонусна система, социални придобивки.

Заплата от 2000 до 2300 BGN (Бруто)