Конкурси за работа

Приложен технолог по цифрови програмни стругови машини/ фрезови центри

Обява № 084S
Валидна до
Позиция Приложен технолог по цифрови програмни стругови машини/ фрезови центри
Кратко описание на фирмата

Нашият клиент „Бъдещност“ АД , гр. Чирпан е модерно, развиващо се предприятие за проектиране, производство и продажби на хидравлични разпределители и компоненти с над 100г. история. Над 80% от продукцията на предприятието се изнася извън страната. Фирмата доставя хидравлично оборудване в Европа, Южна и Северна Америка, Близкия Изток, Австралия и Нова Зеландия. във връзка с разрастването си предприятието търси:

Приложен технолог по цифрови програмни стругови машини - Fanuc , Siemens / приложен технолог по програмни фрезови центри - Mazatrol , Fanuc.

Предложението е валидно за кандидати от цялата страна, като се предлага съдействие и поемане на разходи за преместване.

Изисквания

•Висше образование – машинен инженер или друга подходяща специалност.
•Професионален опит като технолог мин. 2-3г. на обработващи центри или стругове / Mazatrol, Fanuc/
•Отлични умения за работа с CAD/CAM системи за проектиране (Auto Cad, SolidWorks)
•Познаване на ISO 9001:2008 или друг необходим стандарт за качество

Отговорности

Създава програми за обработване на корпусни и ротационни детайли върху обработващи фрезови центри или стругове, с управление Mazatrol, Fanuc; /Хоризонтални четириосни центри, вертикални четири и пет осни обработващи центри/

Контролира спазването на технологията на производството и работата на оборудването, инструментите, екипировката и приспособленията
Контролира качеството на настройване, пренастройване и ремонта на оборудването
Осигурява правилна настройка и щателна проверка на инструменти
Разработва технологична документация за производство на детайли, възли и готови изделия по утвърдената конструктивна документация
Съставя технически задания за конструиране на нестандартна инструментална екипировка и приспособления.
Разработва маршрутни и операционни технологии за поверените му процеси, както и технологични инструкции и технически изисквания за специфични технологични операции и материали
Извършва технически контрол на функционалността на проектираните инструменти и приспособления
Настройва и програмира специализирани цифрови машини ЦПУ за изработване на нестандартна леярска екипировка, детайли и приспособления за механична обработка

Условия

Възможност за професионална реализация и развитие във стабилна, водеща в своя бранш компания, поставила си амбициозната цел да работи на световно ниво изцяло за износ. Отлична работна атмосфера и условия на труд. Много добро възнаграждение, съответстващо на отговорностите на позицията и социален пакет, който включва поемане на транспортни и квартирни разходи.