Конкурси за работа

Помощник - нотариус по заместване

Обява № 036N
Валидна до
Позиция Помощник - нотариус по заместване
Кратко описание на фирмата За наш клиент, водеща нотариална кантора в София, предоставяща широк спектър от нотариални услуги, търсим да назначим Помощник - нотариус по заместване.
Изисквания

Висше юридическо образование с придобита юридическа правоспособност;

Изключително предимство е предишен опит като вписан помощник –нотариус по заместване;

Мин.3 години юридически стаж- като юрисконсулт в нотариална кантора, адвокат или юрисконсулт, специалист по вещно право, юрист, работили в банка;

Английски език на добро работно ниво;

Прецизност, точност, внимание към детайла;

Комуникативни умения
Отговорности

Оказва съдействие на юридически и физически лица при упражняване на правата им за защита на техните интереси, като ги информира относно извършването на определени нотариални действия и последиците от тях;

Под отговорност или от името на нотариуса заверява документи и им придава законова сила;

Изпълнява задълженията на нотариус през периоди, когато нотариусът отсъства от работното място, борави с печата на нотариуса;

По указания на нотариуса извършва определени нотариални производства: изготвя проекти за нотариални документи, справки, извлечения, събира необходимата информация, получава удостоверения, попълва регистри;

Прави вписвания в регистри, други нотариални книги, участва в създаването на архивен нотариален фонд;

Условия Отлични условия за професионална реализация в кантора работеща с юридическа прецизност и сигурност в нотариалните удостоверявания. Динамична и разнообразна работа, свързана с интензивни контакти с клиенти. Мотивиращо възнаграждение, бонусна система, обвързана с резултатите. Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография на [email protected], Ref.#:036N