Обява № 97N
Валидна до 04/30/2023
Позиция Aдминистративен координатор на събития, гр. София
Кратко описание на фирмата

За наш клиент, българска фирма, която предоставя оптимални и съвременни решения при подготовката и реализацията на конгреси, конференции, уебинари и бизнес събития в различни формати , търсим мотивиран и отговорен професионалист за позицията" Организатор събития"

Изисквания

Висше образование /студент последни години на обучение, предимство са специалности, свързани с маркетинг и реклама, събитиен мениджмънт;
Релевантен опит не е задължителен, но опит в областта на организиране на събития, маркетинг, реклама е предимство;
Отлично ниво на владеене на английски –писмено и говоримо;
Много добри умения за работа с основните компютърни програми (Word, Excel, PowerPoint, Photoshop и други) работа в Internet.;
Опит в работата с FB, Instagram, LinkedIn, Twitter;
Умения за приоритизиране, организиране и изпълнение на целите и задачите, при спазване на крайни срокове;

 

Отговорности

Организира и координира различни видове събития, които се провеждат на територията на страната;
Подпомага административно и технически всички дейности по подготовка и реализация на конгресни и конферентни събития от всякакъв характер и мащаб.- конгреси, конференции, уебинари и бизнес събития, интерактивни демонстрации, специални представяния;
Провежда телефонни разговори, мейл кореспонденция и персонални срещи с клиенти с цел организиране на събития;
Обработва документация, поддържа и администрира база данни с контакти на съществуващи и потенциални клиенти;
Изготвя график, детайлно планира и времево организира събитието;

Условия

Работа в динамична среда в екип от професионалисти;
Постоянен трудов договор и гъвкав работен график;
Много добро възнаграждение по трудов договор с възможност за надграждане;.
Отлична работна атмосфера и условия на труд;
Комуникативно работно място- в близост до Плиска;

Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография на [email protected], Ref.#: 97N