Конкурси за работа

Оперативен счетоводител - гр. София

Обява № 135В
Валидна до
Позиция Оперативен счетоводител - гр. София
Кратко описание на фирмата

[wpv-autop]Нашият клиент е специализирана компания за счетоводно обслужване и трудовоправни консултации на широк кръг от компании в различни сфери работещи предимно за експорт към Европа. Поради разширяване на дейността и увеличаване на броя на клиентите, компанията търси ДВАМА ОПЕРАТИВНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ.[/wpv-autop]

Изисквания

Висше икономическо образование; Отлично познаване на нормативните актове в областта на счетоводната отчетност Предимство е познаване на счетоводната теория и практика при работа с международни партньори Професионален опит като счетоводител - минимум 2 години Отлична компютърна грамотност Добър работен английски език

Отговорности

Извършва обработка на финансово-счетоводни документи на клиенти Съставя извлечения и справки от аналитичните сметки, изготвя оборотни ведомости и други балансови извлечения. Подготвя данни за статистическите отчети и формуляри и приключването на съответни отчетни периоди.

Условия

Добра работна атмосфера и добри работни условия в модерен офис. Стартова заплата 2000 - 2200лв. бруто в зависимост от опита и квалификацията с пълно осигуряване и спазване на всички изисквания на Кодекса на труда.

Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете ни вашата автобиография на synectica1@synecticaconsult.com