Конкурси за работа

Оперативен счетоводител

Обява № 083N
Валидна до
Позиция Оперативен счетоводител
Кратко описание на фирмата

За наш клиент , търговска фирма , представител на български производител на специализирани съоръжения за сепариране, отводняване и пречистване на околната среда, търсим опитен професионалист за позицията „Оперативен счетоводител“

Изисквания

Висше икономическо образование- Счетоводство, Финанси;
Опит в областта на счетоводството – минимум 2 години;
Отлично познаване на нормативните актове в областта на финансовата дейност, счетоводната отчетност и вътрешния финансов контрол, данъчното и осигурително законодателство;
Компютърни умения - MS Office, Internet, опит в работата със счетоводен софтуер;
Отговорност , аналитичност, прецизност;

Отговорности

Извършва и подава месечна ДДС декларация, подава ГФО, изчислява и внася данъци, държавни такси и осигурителни вноски;
Изчислява, осчетоводява и плаща трудовите възнаграждения на работниците и служителите и възнаграцденията по граждански договор;
Съставя и обработва финансово- счетоводни документи при спазване на нормативните изисквания и вътрешнофирмените правила;
Следи и прилага промените в нормативната база;
Въвежда информацията в счетоводните регистри посредством счетоводния софтуер;
Извършва допълнително финансови анализи и прогнозиране на икономически
показатели на фирмата;
Изготвя финансова оценка на проекти – приложимост, икономически обосновки, финансови прогнози, контрол по реализиране на проектите;
Изготвя оценки на различни по вид активи. Участва в разработката на
инвестиционната и амортизационна политика.
Контролира и изпълнява задачи по събиране на вземанията на фирмата.

Условия

Възможност за работа във фирма с утвърдени правила и стандарти на работа;
Отлична работна атмосфера и условия на труд;
Комуникативно работно място;
Отлично възнаграждение.

Заплата от 1700 до 2000 BGN [/wpv-autop] Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография, 083N.[/wpv-autop]