Конкурси за работа

Оперативен счетоводител

Обява № 080V
Валидна до
Позиция Оперативен счетоводител
Кратко описание на фирмата

Нашият клиент е логистична компания, осигуряваща цялостни решения за международен и вътрешен транспорт, дистрибуция и складиране. Във връзка с разрастването на счетоводно - финановият отдел, компанията търси Оперативен счетоводител.

Изисквания

•Висше или средно икономическо образование: Специалност счетоводство и контрол
•Опит на подобна позиция: минимум 2 години
•Познаване на нормативната база
•Отлична компютърна грамотност- MS Office, счетоводен софтуер
•Желание за развитие и стремеж към повишаване на квалификацията и компетенциите

Отговорности

•Контрол, обработка и осчетоводяване на документи съгласно българското законодателство
•Изготвяне на периодични финансови справки и отчети
•Контрол на финансово - счетоводната документация съобразно счетоводните стандарти.
•Счетоводно отчитане на стопански операции – входящи фактури от доставчици, отчитане на дълготрайни активи, месечни приключвателни операции;
•Съставяне и обработка на финансово- счетоводни документи при спазване на нормативните изисквания и вътрешнофирмените правила;
•Проверка и равняване на баланси по счетоводни сметки за отчитане на разчети, изготвяне на писма за потвърждение на салда;
•Подготвяне на документи за проверки от държавни институции;
•Участие в изготвянето на справки и отчети за целите на клиентите
•Следене и прилагане на промените в нормативната база

Условия Работно време: 8 часа Много добро възнаграждение: 1500 - 1800 лв. нето Възможност за дългосрочно развитие, обучение и кариера. Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография на synectica1@synecticaconsult.com, Ref.#: 080V.