Конкурси за работа

Оперативен мениджър – направления логистична и търговска дейност - гр. Велико Търново

Обява № 142М
Валидна до
Позиция Оперативен мениджър – направления логистична и търговска дейност - гр. Велико Търново
Кратко описание на фирмата [wpv-autop]Нашият клиент е голяма производствена компания базирана в гр. Велико Търново с над 30г. успешно развитие. В производствените структури на компанията работят над 400 души. Компанията притежава всички необходими за едно модерно производство ISO стандарти. Във връзка с увеличаването на външните пазари на продуктите на компанията и ефективното управление на процеса на производство, компанията търси опитен "ОПЕРАТИВЕН МЕНИДЖЪР – НАПРАВЛЕНИЯ ЛОГИСТИЧНА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ". Позицията е отворена за кандидати от цялата страна.[/wpv-autop]
Изисквания [wpv-autop]• Висше образование с магистърска степен. • Управленски опит на подобна позиция - минимум пет години. • Компютърна грамотност. • Много добро ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо.[/wpv-autop]
Отговорности [wpv-autop]• Отговаря за цялостното управление на процеса на снабдяване със суровини, материали и консумативи. • Анализира и планира нуждите от суровини, материали и консумативи и отговаря за поддържането на оптимални наличности. • Организира и участва в разработването на вътрешните правила за формиране на работните заплати и системите за заплащане на труда за отделните дейности. • Участва в поддържането и подобряването на системата по управление на качеството. • Контролира складовата база и правилното обработване и съхраняване на суровините, материалите и продуктите; • Координира връзките с външни институции и организации. • Координира връзките и графиците със спедиторските фирми по своевременно експедиране на продукцията. • Анализира пазара и реализацията на продукцията на фирмата; • Контролира рационалното изразходване на суровини, материали и консумативи. • Установява, поддържа и развива дългосрочни отношения с клиенти и партньори на компанията.[/wpv-autop]
Условия [wpv-autop] Възможност за професионална реализация във водеща в своя индустриален сектор компания със стабилни позиции на вътрешния и международния пазар. Възможности за професионално и кариерно развитие. Конкурентно възнаграждение/3500 -4500лв.нето/, съобразно опита и квалификацията. Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете ни вашата автобиография на synectica1@synecticaconsult.com, Ref.#: 142М [/wpv-autop]