Обява № 098N
Валидна до 06/30/2023
Позиция Мениджър Човешки ресурси, гр.София
Кратко описание на фирмата

За наш доверен клиент , търговска компания лидер на пазара на хоби и професионални електро и ръчни инструменти в България, търсим проактивен и отговорен професионалист на позицията" Мениджър Човешки ресурси".

Изисквания

Висше образование- магистър по Управление на човешките ресурси, Психология, Право, Икономика на труда;
Специализация и/или допълнителна квалификация по УЧР и сертификати е предимство;
Професионален/управленски опит: 3-5 години опит в УЧР в средна или голяма компания;
Опит като мениджър човешки ресурси в търговска компания е предимство;
Опит в набиране, подбор и обучение на персонал;
Много добро работно ниво на английски език;
Отлична компютърна грамотност - MS Office, Internet;
Работа с ERP системи и специализиран софтуер;
Задълбочени познания относно стратегиите за наемане, трудовото законодателство и равнопоставеност при заетостта;
Компетентност за изграждане и ефективно управление на междуличностните отношения на всички нива на компанията;
Умение за работа в стресови ситуации, под напрежение и при високо натоварване.

Отговорности

Планира, организира и контролира стратегиите и дейностите на HR отдела, съобразени с цялостната бизнес стратегия на компанията;
Изготвя бюджет за разходи за персонал , свързани със заетостта, отчитане, планиране на ресурсите, наемане на персонал, обучение и други разходи;
Организира процесите по набиране, подбор и назначаването на подходящи работници и служители за компанията;
Проучва потребностите от обучения, изготвя планови графици за предстоящи обучения, организира провеждането им;
Разработва инструментите за оценка, атестиране, възнаграждение и мотивиране на персонала;
Извършва анализи, проучвания и допитвания до служителите по всички въпроси свързани с тяхната работа и мотивация;
Осигурява ежедневна подкрепа на ръководството по различни дейности - отношения със служителите, тълкуване и прилагане на политики, управление на таланти;
Съдейства на ръководителите на линейните мениджъри за прилагане на процедури по въвеждане и даване на регулярна обратна връзка на нови работници и служители;
Отговаря за правилното прилагане на всички вътрешнофирмени нормативни документи, свързани с човешки ресурси;
Отговаря за изграждане и поддържане на ефективни и динамични взаимоотношения между човешките ресурси.

Условия

Възможност за професионална изява и развитие в компания с утвърдено име в пазарния сегмент;
Мотивиращо възнаграждение;
Служебен автомобил плюс отличен социален пакет;
Отлични условия за работа;

Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография на [email protected], Ref.#: 098N