Конкурси за работа

Мениджър продажби - изложения и събития

Обява № 090K
Валидна до
Позиция Мениджър продажби - изложения и събития
Кратко описание на фирмата

Нашият клиент е "Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост", сдружение с нестопанска цел, чиято цел е насърчаване, представителство, защита на интересите и подпомагане развитието на своите членове .

Изисквания

Предишен опит в областта на продажбите
Опит във воденето на преговори и договаряне на условия
Отлично владеене на английски език
Възможност за активни пътувания и командировки
Предимство е предишен търговски опит, свързан с конференции и събития
Проактивност и постоянство за постигането на поставените цели
Умения за ефективна комуникация, гъвкавост и лекота при общуването, способност за адаптиране на стила на комуникация с другата страна

Отговорности

Активно търси и реализира възможности за повишаване броя на участниците в изложенията, които Камарата организира
Презентира и договаря условия за участие на търговските изложения и панаири
Представя възможностите за участие на търговски изложения и панаири, както и ползите от това пред компаниите в мебелния бранш
Развива дългосрочни взаимоотношения с членовете на камарата
Активно работи за установяване на партньорства и съвместна дейност с фирми в мебелния бранш
Оказва съдействие във връзка с организацията на събитията и цялостната дейност на БКДМП
Работи за поддържането на добрия имидж на организацията

Условия

Възможност за развитие в един от най-бързо развиващите се икономически сектори в страната
Възможности за професионално и личностно развитие
Интересна и предизвикателна работа
Професионална реализация и кариерно развитие в престижна организация
Възможност за създаване и развитие на професионални контакти
Работа по интересни проекти
Сигурна и комфортна работна среда
Отлично възнаграждение и бонуси при осъществяване на поставените цели

Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете професионална автобиография на [email protected], Ref.#: 090K