Конкурси за работа

Мениджър направление « Системни администратори», гр.Варна

Обява № 085S
Валидна до
Позиция Мениджър направление « Системни администратори», гр.Варна
Кратко описание на фирмата

Нашият клиент е утвърдена от над 20 години телекомуникационна компания със стабилно развитие в предоставянето на широк кръг интегрирани телекомуникационни услуги и решения за потребителите /интернет, телевизия, видеонаблюдение и др/. Във връзка с преструктуриране и развитие на дейността си, компанията търси: Мениджър направление « Системни администратори»

[/wpv-autop]
Изисквания

• Образование: Висше образование – специалност „Информационни технологии“, „Информатика“, „Компютърни науки“ или друга релевантна специалност;
Квалификация (опит):
• Професионален опит на подобна позиция /ръководител отдел или старши системен администратор/ минимум 3-5 години. Опит в работата със системи за наблюдение и/или работа в NOC или SOC; Опит в поддръжка на Windows/Linux-базирани работни станции; в работа с мрежи LAN и Wi-Fi, VPN, Firewall: в конфигуриране на мрежови устройства на Cisco и DELL ; в областта на SDN – Cisco Application Centric Infrastructure
• Познания в администриране на Linux базирани операционни системи; в администриране на TCP/IP LAN's (OSPF,BGP,VLAN routing, VTP, Spanning Tree,VOIP, Load balancing, wireless) ; в областта на Data Center infrastructure; в конфигурация и разрешаване на проблеми с Firewall технологии (ASA,FWSM), WAN,DNS и мрежова сигурност;
• Езици (ниво): работно ниво технически английски език.

Отговорности

• Ръководи проектирането на комуникационни мрежи, изграждане и поддържане на платформи, конфигуриране и поддържане на мрежови услуги.
• Ръководи екип от системни администратори , взаимодейства с екипи от второ и трето ниво на поддръжка, инженери, екип от Хелп деск. Работи по проекти, в екипи със служители от други звена в компанията.
• Отговаря за ефективността на процеса по предоставяне на цялостна качествена отдалечена ИТ поддръжка за клиенти на компанията и ефективна комуникация с тях
• Отговаря за правилната диагностика и контрола на състоянието на IT оборудването / софтуер, хардуеа, периферни и мобилни устройства, мрежовата свързаност/ в компанията съгласно техническите спецификации и вътрешните правила, като своевременно предлага подобрения.
• Отговаря за процеса по подмяна и поддръжка на компютри и периферия
• Отговаря за своевременните периодични актуализации на операционните системи и приложен софтуер;
• Извършва периодични проучвания на пазара и предлага закупуване на нова съвременна техника

Условия

Възможност за професионална изява и развитие в утвърдена, стабилна технологична компания.
Много добро възнаграждение с възможност за надграждане.
Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография на synectica1@synecticaconsult.com, Ref.#: 085S.