Конкурси за работа

Мениджър логистика, Велико Търново

Обява № 142В
Валидна до
Позиция Мениджър логистика, Велико Търново
Кратко описание на фирмата

Нашият клиент е голяма производствена компания базирана в гр. Велико Търново с над 30г. успешно развитие. В производствените структури на компанията работят над 400 души. Компанията притежава всички необходими за едно модерно производство ISO стандарти. Във връзка с увеличаването на външните пазари на продуктите на компанията и ефективното управление на процеса на производство, компанията търси опитен "МЕНИДЖЪР ЛОГИСТИКА". Позицията е отворена за кандидати от цялата страна.

Изисквания

• Висше образование с магистърска степен.
• Управленски опит на подобна позиция - минимум пет години.
• Компютърна грамотност.
• Много добро ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо.

Отговорности

• Отговаря за цялостното управление на процеса на снабдяване със суровини, материали и консумативи.
• Анализира и планира нуждите от суровини, материали и консумативи и отговаря за поддържането на оптимални наличности.
• Организира и участва в разработването на вътрешните правила за формиране на работните заплати и системите за заплащане на труда за отделните дейности.
• Участва в поддържането и подобряването на системата по управление на качеството.
• Контролира складовата база и правилното обработване и съхраняване на суровините, материалите и продуктите;
• Координира връзките с външни институции и организации.
• Координира връзките и графиците със спедиторските фирми по своевременно експедиране на продукцията.
• Анализира пазара и реализацията на продукцията на фирмата;
• Контролира рационалното изразходване на суровини, материали и консумативи.
• Установява, поддържа и развива дългосрочни отношения с клиенти и партньори на компанията.

Условия

Възможност за професионална реализация във водеща в своя индустриален сектор компания със стабилни позиции на вътрешния и международния пазар.
Възможности за професионално и кариерно развитие.
Конкурентно възнаграждение/3500 -4500лв.нето/, съобразно опита и квалификацията.

Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете ни вашата автобиография, Ref.#: 142В