Конкурси за работа

Инженер - технолог

Обява № 104N
Валидна до
Позиция Инженер - технолог
Кратко описание на фирмата

За наш клиент фирма, работеща в сферата на хранително-вкусовата промишленост, търсим ТЕХНОЛОГ, опитен в производство на млечни продукти.

Изисквания

• Висше образование – Хранителни технологии, предимство специалност „Технология на млякото „
• Опит на такава позиция – мин. 3 години;
• Опит в сферата на хранителната промишленост – мляко и млечни продукти;
• Познаване на нормативните документи по организацията и технологията на производството на сирене;
• Отлично познаване на нормативните актове, касаещи производството на храни, Добрите производствени и хигиенни практики и HACCP;
• Лидерски качества и умения за работа в екип;
• Отлична компютърна грамотност;
• Готовност за пътуване от и до работа в близка дестинация

Отговорности

• Организира, контролира и участва в процеса на приготовлението на продукцията, нейното външно оформяне и издаването й;
• Планира на необходимите суровини, материали, техническо оборудване;
• Контролира доставката и съхранението на необходимите продукти по време, асортимент и количество;
• Разработва рецептури за производство на млечни продукти съобразени с качество и безопасност, себестойност и хранителна стойност;
• Следи за съответствието на произвежданите продукти с установените държавни и фирмени стандарти за качество;
• Контролира правилната експлоатация на машините и съоръженията;
• Участва при внедряване на нови изделия или технологии, ново оборудване, нови инструменти и екипировка.

Условия • Възможност за професионална реализация и развитие в стабилна компания; • Възнаграждение- 2000-2500лв.(нето) • Много добри условия на труд и коректност Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография на [email protected], Ref.#: 104N