Обява № 74S
Валидна до 11/30/2023
Позиция Инженер качество, град Чирпан
Кратко описание на фирмата

Нашият клиент е утвърдено и динамично развиващо се предприятие за проектиране, производство и продажби на хидравлични разпределители и компоненти с над 100г. история. Над 80% от продукцията на предприятието се изнася извън страната. Фирмата доставя хидравлично оборудване в Европа, Южна и Северна Америка, Близкия Изток, Австралия и Нова Зеландия.

Изисквания

• Висше техническо образование
• Професионален опит като инженер/експерт качество - минимум 1-2г. в ISO 2001 2008. Умения за работа с трикоординатни измервателни машини, системи за измерване на кръглост, отклонения от праволинейност , цилиндричност и др.
• Работно ниво на английски език

Отговорности

1. Извършва контрол на материали в съответствие със съществуващата във фирмата Система по управление на качеството и околната среда;
2. Изготвя доклади и измервателни протоколи от входящ контрол;
3. Работи с измервателни средства;
4. Анализира и контролира всички документи и данни, свързани с входящия контрол, извънреден контрол / оценка на доставчици/;
4. Работи с доставчиците съгласно изискванията на системата по качество;
5. Организира квалификационни изпитания във външни лаборатории на входящите суровини и материали, ако е необходимо;
8. Извършва анализ на несъответствията на доставените суровини и материали съгласно критериите за качество, заложени при първоначалното им одобряване, предлага на мениджър качество мерки за подобрение

Условия

Възможност за професионална реализация и развитие в утвърдена на международните пазари, стабилна, водеща в своя бранш компания. Отлична работна атмосфера и условия на труд. Възнаграждение, съответстващо на отговорностите на позицията и социален пакет, който включва и поемане на транспортни и квартирни разходи.

Предложението е валидно за кандидати от цялата страна.

Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография по имейл: [email protected],Ref.#: 74S .