Конкурси за работа

Инженер, качество - входящ контрол, гр. Чирпан

Обява № 074S
Валидна до
Позиция Инженер, качество - входящ контрол, гр. Чирпан
Кратко описание на фирмата

Нашият клиент „Бъдещност“ АД , гр. Чирпан е утвърдено и динамично развиващо се предприятие за проектиране, производство и продажби на хидравлични разпределители и компоненти с над 100г. история. Над 80% от продукцията на предприятието се изнася извън страната. Фирмата доставя хидравлично оборудване в Европа, Южна и Северна Америка, Близкия Изток, Австралия и Нова Зеландия.

Изисквания

• Висше техническо образование
• Професионален опит като инженер/експерт качество - минимум 2-3г. в ISO 2001 2008. Умения за работа с трикоординатни измервателни машини, системи за измерване на кръглост, отклонения от праволинейност , цилиндричност и др.
• Много добър английски език — писмено и говоримо
• Предимство е опит в работа с ERP система

Отговорности

1. Организира и осъществява цялостната дейност по входящ контрол на доставяните материали в съответствие със съществуващата във фирмата Система по управление на качеството и околната среда;
2. Изготвя доклади и измервателни протоколи от входящ контрол; Работи с измервателни средства;
3. Анализира и контролира всички документи и данни, свързани с входящия контрол, извънреден контрол / оценка на доставчици/;
4. Работи с доставчиците съгласно изискванията на системата по качество и участва в тяхната оценка и класификация;
5. Организира квалификационни изпитания във външни лаборатории на входящите суровини и материали, ако е необходимо;
8. Извършва анализ на несъответствията на доставените суровини и материали съгласно критериите за качество, заложени при първоначалното им одобряване, предлага на мениджър качество мерки за подобрение

Условия

Възможност за професионална реализация и развитие в утвърдена на международните пазари, стабилна, водеща в своя бранш компания. Отлична работна атмосфера и условия на труд. Възнаграждение, съответстващо на отговорностите на позицията и социален пакет, който включва и поемане на транспортни и квартирни разходи.
Заплата от 2000 до 2600 BGN (Бруто)
Предложението е валидно за кандидати от цялата страна.

Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография по имейл: synectica1@synecticaconsult.com, 074S.