Обява № 0143V
Валидна до 11/30/2023
Позиция Заместник Aдминистративен Мениджър, град София
Кратко описание на фирмата

Нашият клиент е голяма компания, специализирана в областта на производството, маркетинга, дистрибуцията и логистиката на бързооборотни хранителни и нехранителни продукти. Компанията е с над 25 години опит в България и Европа, и богато продуктово портфолио. Във връзка с разрастването на дейността си и реализирането на маркетинговата и търговска политика, компанията търси опитен експерт за позицията – „Заместник административен мениджър ".

Изисквания

Образование: Висше образование
Професионален опит в релевантни административни дейности - минимум 2г.
Компютърна грамотност: MS office
Личностни изисквания: отлична комуникация, отговорност, организираност, високо качество на извършената работа при спазване на зададените срокове.

Отговорности

Организира, координира административната дейност в компанията за поддържане и управление на автопарка и сградната инфраструктура

Оказва админстративно съдействие на колегите в компанията по отношение на административни дейности, като проявява инициативност за подобряване на организацията и ефективността на работата на звената, за които отговаря.

Отговаря за мониторинг и контрол на работното време на персонала в съответствие със стандартите.

Поддържа връзка и взаимодейства с външни организации, имащи отношение към административната дейност, за която отговаря

Условия

• Възможност за професионална изява и развитие в много стабилна компания с утвърдено име в пазарния сегмент.

• Възможност за дългосрочно развитие, обучение и кариера.


Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография на synectica12synecticaconsult.com, Ref.#: 0143V