Конкурси за работа

Експерт производствено планиране

Обява № 046S
Валидна до
Позиция Експерт производствено планиране
Кратко описание на фирмата

Нашият клиент е иновативна технологична чуждестранна компания, утвърден от над 15 г. производител на електронни модули и системи в областта на електрониката, системи за контрол, видеонаблюдение и други.

Изисквания

• Висше образование - Икономическо или Техническо ;
• Много добро ниво MS Office ( Excel ); Владеене на ЕРП система
• Много добро ниво на английски език (B2 /С1);

Отговорности

• Планиране на ресурси по договори от клиенти – поддържане на производствена програма на седмична база
• Поддържа постоянни контакти с клиенти по уточняване на материали за различните поръчки и с останалите отдели във връзка с осигуряване на материали за производствената логистика
• Контролира изпълнението на производствени поръчки в указаните срокове;
• Планира, изготвя заявки и поръчки за доставка на основни и спомагателни материали, в съответствие с производствения план;
• Оптимизира процеса по Планиране в компанията;
• Въвежда информацията в ERP системата на компанията;
• Участва в срещи по планиране на дейности заедно с отдели (Производство, Закупуване, Склад, Продажби);
• Взаимодейства постоянно с Мениджър качеството;
Взаимодейства пряко с ключови клиенти за срокове на производство и доставки на материали
• Подготвя периодични отчети за дейността си ;

Условия

Отлична възможност за професионална реализация в чуждестранна компания с изградени стандарти и ценности . Отлични условия на работа и възнаграждение, съответстващо на нивото и отговорностите на позицията. Фирмени обучения. Социални придобивки.