Конкурси за работа

Експерт застраховане

Обява № 041J
Валидна до
Позиция Експерт застраховане
Кратко описание на фирмата

Нашият клиент “АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ” (АБЗ) е браншово сдружение с нестопанска цел, в което членуват застрахователи, които са получили разрешение за извършване на застрахователна дейност на територията на Република България.

СИНЕКТИКА обявава конкурс за заемане на длъжността:

ЕКСПЕРТ в Асоциация на Българските Застрахователи

Изисквания

• Висше образование – предимство е в областта на икономиката или правото
• Професионален опит в сферата на застраховането и познаване на бизнес процесите в застрахователните дружества
• Много добър английски език, писмено и говоримо
• Добро познаване на нормативната уредба в застраховането.
• Познаване и/или опит в областта на европейския законодателен процес е предимство.
• Добри аналитични умения и умения за структуриране на добре аргументиран текст

Отговорности

• Администриране на експертни комисии към АБЗ;
• Участие в изготвянето на становища на АБЗ по различни нормативни актове;
• Осъществяване на взаимодействие с държавни институции и други партньори на АБЗ;
• Координиране на дейността на АБЗ във връзка с членството и в Insurance Europe;
• Изготвяне на анализи на застрахователния пазар и процесите в него.
• Организиране на събития за членовете – форуми, обсъждания, срещи, семинари.

Условия

Възможност за професионална реализация и развитие. Мотивиращо заплащане, отлични условия за работа.