Конкурси за работа

Директор производство - гр. Велико Търново

Обява № 141М
Валидна до
Позиция Директор производство - гр. Велико Търново
Кратко описание на фирмата [wpv-autop]Нашият клиент е голяма производствена компания базирана в гр. Велико Търново с над 30г. успешно развитие. В производствените структури на компанията работят над 400 души. Компанията притежава всички необходими за едно модерно производство ISO стандарти. Във връзка с увеличаването на външните пазари на продуктите на компанията и ефективното управление на процеса на модернизация на производствените технологии, компанията търси опитен "ДИРЕКТОР ПРОИЗВОДСТВО". Позицията е отворена за кандидати от цялата страна.[/wpv-autop]
Изисквания [wpv-autop]• Висше техническо образование • Опит на подобна позиция - минимум пет години • Компютърна грамотност • Препоръчително е владеене на английски език[/wpv-autop]
Отговорности [wpv-autop]• Ръководи, координира, организира и контролира дейностите по техническото, технологичното и организационното развитие на производствения процес. • Организира и контролира оперативното управление на производството, поддържането и ремонта на машините и съоръженията. • Осигурява техническата и технологичната подготовка на производствената дейност и организацията по осигуряване на производството с необходимите материали и енергийни ресурси. • Координира взаимодействието на производствените звена от основните и спомагателните дейности, складовете и ремонтните звена. • Ръководи и контролира рационалното изразходване на суровини и материали, своевременната подготовка на техническата документация и нейното съответствие със стандартизационните изисквания. • Проучва научните разработки и техническите постижения в областта на дейност на завода и прави предложения за тяхното внедряване. • Ръководи и организира разработването на норми и нормативи за разход на труд, участва в разработването на вътрешните правила за формиране на работните заплати и системите за заплащане на труда за производствените дейности в завода. • Контролиро спазването на всички правила по охрана на труда и техника на безопасна работа на територията на завода, анализира организацията на труда и прилаганите графици на работа и прави предложения за усъвършенстването им. • Участва в изграждането, поддържането и подобряването на системата по управление на качеството.[/wpv-autop]
Условия [wpv-autop]• Възможност за професионална реализация във водеща в своя индустриален сектор компания със стабилни позиции на вътрешния и международните пазари. • Дългосрочна заетост - постоянен трудов договор. • Конкурентно възнаграждение,/5000 -7000лв.нето/ в зависимост от опита и квалификацията. Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете ни вашата автобиография на synectica1@synecticaconsult.com, Ref.#: 141М.[/wpv-autop]