Конкурси за работа

Главен счетоводител

Обява № 031 S
Валидна до
Позиция Главен счетоводител
Кратко описание на фирмата

Нашият клиент е утвърдена компания с европейско участие в областта на производството и продажбите на мобилни хардуерни и софтуерни приложения, интелигентни решения в областта на управление на транспортни системи / IoT /. Във връзка с развитието на дейността компанията търси Главен счетоводител, базиран в г. София.

Изисквания

• Висше икономическо образование, предимство е ''Счетоводство и контрол''. Задълбочено познаване на националните и международни счетоводни стандарти.
• Професионален опит на подобна позиция минимум 3 - 5г., за предпочитане в компания с размер над 50 души. Предимство е и опит в производствено предприятие
• Опит в управление и организиране дейността на счетоводен екип.
• Отлично познаване на нормативните актове в областта на финансовата дейност, счетоводната отчетност и вътрешния финансов контрол, данъчното и осигурително законодателство.
• Работа със ЕРП система (предимство е ERP: Next или Odoo).
• Много добра компютърна грамотност – MS Office, Internet
• Много добро владеене на писмен и говорим английски език. Предимство е ползването на итаиански език
• Счетоводен сертификат (ACCA, CPA, други) ще се счита за предимство.

Отговорности

• Управлява, организира и извършва счетоводната отчетност в дружество, базирано в гр. София, и осъществява контрол над оперативната дейност
• Участва в оперативната счетоводна работа на предприятието, Изготвя периодични и годишни финансови отчети съгласно НСС и МСФО и стандартите и политиките на дружеството
• Изготвя и участва в анализа на финансовите резултати на фирмата /рентабилност, паричен поток/.
• Изготвя периодични справки към Управителя на компанията и партньорите на компанията в чужбина
• Контролира и анализира финансово-счетоводната документация съгласно счетоводната политика на фирмата и съобразно изискванията на НСС и МСФО.
• Следи за точното прилагане на нормативната уредба
• Извършва годишно счетоводно приключване, изготвя междинни и годишни счетоводни отчети
• Осъществява контакти с представители на финансови, данъчни и контролни органи и институции.

Условия

Възможност за професионална реализация в разрастваща се компания с международни стандарти. Работа в коректен екип от професионалисти, много добро стартово възнаграждение, съответстващо на нивото на позицията в компанията.

Кандидатствене по имейл [email protected], Ref.#: 031S