Конкурси за работа

Главен счетоводител на производствено предприятие

Обява № 098S
Валидна до
Позиция Главен счетоводител на производствено предприятие
Кратко описание на фирмата

Нашият клиент е ново производство, специализирано в висококачествени традиционни колбаси и месни деликатеси. Във връзка с развитието на дейността и стартиране на дистрибуцията, компанията търси:"Главен счетоводител".

Изисквания

• Висше икономическо образование
• Минимум 3 – 5 години опит като главен счетоводител, предимство е опит в производствено счетоводство
• Отлично познаване на нормативните актове в областта на финансовата дейност, счетоводната отчетност и вътрешния финансов контрол, данъчното и осигурително законодателство;
• Задълбочено познаване и използване на счетоводни стандарти
• MS Office, Internet, опит в работата със счетоводен софтуер, ЕРП система.
• Умение за организиране дейността на екип

Отговорности

Управлява и организира счетоводната отчетност в дружеството, осъществява контрол над оперативната дейност.
Работа във всички сфери на счетоводното отчитане на дружеството – текущо и периодично (съставяне на финансови отчети по МСФО)
Контролира и анализира финансово-счетоводната документация съгласно счетоводната политика на фирмата и съобразно изискванията на НСС и МСС
Следи за точното прилагане на действащата нормативна уредба в предприатието
Извършва годишно счетоводно приключване, изготвя междинни и годишни счетоводни отчети, справки за управлението по показатели
Осъществява контакти с представители на финансови, данъчни и контролни органи и институции.

Условия

Възможност за професионална реализация и развитие. Работа в коректен екип от професионалисти, много добро стартово възнаграждение, съответстващо на нивото на позицията в компанията.

Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография на [email protected], subject: 098S