11.03.2024

012S Специалист търговска администраци, гр. София

Нашият клиент е дъщерно дружество на чуждестранна европейска компания в областта на застрахователно, осигурително и кредитно консултиране и посредничество. Във връзка с разрастването на бизнеса , компанията търси за отдела си  „Обслужване на клиенти“ – „Специалист търговска администрация“

Отговорности:

 • Администрира услугите по кредитно, застрахователно и осигурително посредничество, предоставяни от компанията
 • Организира и извършва мониторинг на необходимите документи, свързани с кредитни, осигурителни и застрахователни продукти
 • Съдейства за обслужването и изпълнението на сключени договори с подготовка на необходимите документи , уточнява детайлите, като поддържа комуникация с  колеги и партньорски компании /устно и писмено/;
 • Въвежда, обработва и актуализира данни за клиентските договори в оперативната платформа на компанията и генерира различни справки за нуждите на мениджмънта на компанията.

Изисквания:

 • Висше образование
 • Минимум 2 -3 години професионален административен опит в банкова, застрахователна или осигурителна сфера.
 • Много добри компютърни умения – Word, Excell, Outlook
 • Много добро владеене на английски език

Условия:

 • Възможност за професионална изява и развитие в бързо и перспективно развиваща се компания в пазарния сегмент.
 • Много добро възнаграждение по трудов договор и възможност за надграждане.
 • Отлични работни условия в идеален център на София, петдневна работна седмица.

Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография на [email protected], Ref.#: 012S.