29.02.2024

009S Офис Асистент, град София

Нашият клиент е водеща адвокатска кантора с богата експертиза в много области на правото. Във връзка с развитието на организационната си структура, компанията търси Офис асистент :

Ключови отговорности за позицията

• Подпомага управляващия съдружник във всички планирани административни дейности
• Води бизнес кореспонденция на английски и български език
• Организира и координира работните календари (срещи, пътувания, текущи задачи, резервации и други), подпомага воденето на графика за срещи и събития
• Организира и координира административната дейност в офиса,  подпомага дейността на адвокатите;
• Посреща, изпраща клиенти, предварително уведомява за насрочените срещи
• Следи за нваремнното издаване на фактури , извършване и отчитане на административни разходи и подава информация към ръководството и счетоводен отдел
• Организира маркетингови събития, представяния на кантората;

Ключови изисквания за позицията
Висше образование
Професионален опит на позиция „Офис/Административен асистент“ или – от 2 до 4г.
Писмен и говорим английски език на добро работно ниво.
Отлични умения за работа с компютър : Word и Excel, Power Point, Outlook и офис техника /принтер, скенер/
Отлични комуникативни и организационни умения, внимание към детайла, ориентация към резултати,  спазване на работни стандарти и срокове.

Компанията предлага:
Възможност за професионална реализация и кариерно развитие с нови функции  в утвърдено адвокатско дружество с лидерски позиции на пазара. Отлични условия и атмосфера за работа, офис в центъра на София, конкурентно възнаграждение с възможност за развитие с бонуси.

Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография на [email protected], Ref.#: 009S