19.06.2024

003К Асистент финансовo-счетоводна дейност (Европейски програми и проекти), град София

Нашият клиент е неправителствена организация, интердисциплинарен институт, насърчаващ процеса на реформи в Европа, чрез въздействие върху политиките и гражданското общество.
Със своята тридесетгодишна история, организацията се е утвърдила не само като генератор на идеи, но и като активен участник във формирането и осъществяването на обществените политики.
Като Асистент финанси, ще бъдете част от финансовото звено на организацията, което подпомага финансово, счетоводно и административно изследователския екип, който разработва, изпълнява и управлява проекти по европейски и донорски програми за финансиране.

Отговорности:

 • Помощ при подготовката на финансови справки, доклади и бюджети
 • Обработка на финансови транзакции
 • Подпомагане на финансовото отчитане на проектите
 • Поддържане на точни финансови записи и документация, осигурявайки съответствие с изискванията по проектите и политиките на организацията
 • Подпомагане създаването на финансови отчети
 • Наблюдение и анализ на финансови данни
 • Подкрепа на финансовата дейност на организацията, чрез събиране и организиране на съответната финансова информация
 • Помощ при подготовката на финансови доклади за вътрешни и външни заинтересовани страни
 • Сътрудничество с членовете на екипа, за да се гарантира своевременно изпълнение на финансови задачи и проекти
 • Изпълнение на общи административни задачи като подреждане на документи, въвеждане на данни и поддържане на бази данни

Изисквания:

 • Бакалавърска степен в областта на финансите, счетоводството или подобна специалност (или съответен опит).
 • Желание за учене и развитие
 • Добро владеене на Excel;
 • Много добро владеене на английски език: четене, разбиране, участия в обучения на английски език, организирани от ЕК или други партньори и страни по пороектите

Предимства:  

 • Познания за администриране на грантове, бюджетиране на проектни предложения и отчитане на разходи по проекти ще бъдат предимство;
 • Опит в неправителствения сектор ще се счита за предимство.

Условия

 • Обучение, менторство и професионално развитие в утвърдена неправителствена организация;
 • Постоянен трудов договор, много добро възнаграждение, периодична актуализация, годишен бонус
 • Подкрепяща среда; организационна култура на взаимопомощ
 • Сигурност и изключително спокойна и добронамерена работна среда

Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография на [email protected]

Други обяви за работа