Job Vacancies

Sales & Marketing Manager - foreign markets

Offer № 096V
Valid until
Position Sales & Marketing Manager - foreign markets
Short Description Нашият клиент е голяма компания, специализирана в областта на маркетинга и дистрибуцията на бързооборотни хранителни и нехранителни продукти. Компанията е с над 25 години опит в България и чужбина и богато продуктово портфолио, включващо водещи световни марки. Във връзка с разрастването на дейността си и реализирането на маркетинговата и търговската политика, компанията търси опитен професионалист за позицията - Sales & Marketing Manager - foreign markets
Requirments • Висше образование – специалност „Маркетинг” или друго релевантно образование. • Опит в разработване и планиране на маркетингови стратегии, налагане на нови продукти и пазарни анализи или развитие на мрежи за продажби на външни пазари – минимум - 3 г. • Отличен писмен и говорим английски език. • Стратегическа ориентация и умения да определя приоритети и планира действия. • Предимство е опит в международна компания в областта на маркетинга и продуктовия мениджмънт или международната търговия с бързооборотни хранителни или нехранителни продукти. • MS office (Word, Excel, Power Point) • Възможности за пътувания в чужбина.
Responsibilities • Провежда пазарни проучвания и анализи за оценка на пазарния потенциал на чуждестранните пазари за различните брандове и продуктови групи. • Води преговори с потенциални нови клиенти. • Изготвя оценки на нови потенциални партньори и планове за навлизането на нови пазари. • Следи тенденциите на чуждестранните пазари за брандовете и продуктовите групи за които отговаря и предлага за разработване нови продукти, специални предложения и услуги за местните бизнес партньори. • Разработва и прилага ценови политики и стратегии, следи за спазването им, анализира постигнатите резултати. •Изработва съгласувано с мениджмънта и прилага цялостна годишна маркетингова стратегия за развитие и разширение на бизнеса на чуждестранните пазари на компанията за които отговаря, по региони, брандове и категории продукти. • Провежда преговори с дистрибуторите на пазарите за които отговаря, за годишните цели и програмите за маркетингова подкрепа на продажбите. • Управлява отношенията с клиентите в пазарите за които отговаря, както със съществуващите, така и с новопривлечените бизнеспартньори. • Разработва и прилага на търговски и маркетингови стратегии, насочени към ускоряване на растежа на експортните пазари за които отговаря. • Развива потенциални нови пазари.
Conditions • Възможност за професионална изява и развитие в стабилна и развиваща се компания с утвърдено име в пазарния сегмент. • Много добро стартово основно възнаграждение /2500-3500лв.бруто, в зависимост от опита в областта на продуктовия маркетинг или развитието на мрежи за продажби на външни пазари/ и стимулираща бонусна система. • Възможност за дългосрочно развитие, обучение и кариера.