Job Vacancies

Управител

Offer № 099N
Valid until
Position Управител
Short Description Нашият клиент е част от известна международна компания, развиваща дейност в сферата на производството и търговията с облекла, с богата традиция, качество и разпознаване на марката и с доказани бизнес резултати в своята дългогодишна история. Фирмата възлага поръчки за изработка на облекла в производствени предприятия в страната. Облеклата се доставят за голяма търговска верига в Германия. За бъдещото развитие на своята дейност в България фирмата търси опитен високо мотивиран професионалист за позиция: Управител
Requirments  
 • Висше образование (предимство са специалностите Мениджмънт, Логистика или Бизнес Администрация);
 • Опит на управленска позиция – мин. 5г.
 • Управленски опит в сферата на продажби и логистика е предимство
 • Отлични организационни и лидерски качества
 • Мотивираност, инициативност, комуникативност
 • Много добро владеене на английски език – писмено и говоримо
 • Отлична компютърна грамотност
Responsibilities
 • Прилага бизнес стратегията на компанията в България в съответствие и координация с Централата на компанията
 • Осъществява управление и контрол на цялостната дейност на фирмата
 • в съответствие с изискванията на Българското законодателство и решенията на едноличния собственик
 • Изготвя и въвежда подробен бизнес план
 • Осигурява ефективното взаимодействие между различните звена и отдели във фирмата
 • Осъществява финансов контрол, изготвя отчети за дейността и докладва на Ръководството
 • Съдейства и контролира спазването на корпоративните изисквания за социална отговорност, условия на труд и екологични норми в предприятията - подизпълнители
Conditions Фирмата предлага: Много добра възможност за професионално реализация и развитие като част от мениджърския екип на компанията. Много добро заплащане, бонуси обвързани с цялостните разултати на компанията.