Job Vacancies

Специалист търговска администрация

Offer № 093S
Valid until
Position Специалист търговска администрация
Short Description Нашият клиент е компaния, лидер на българския пазар от 20 години във вноса и производството на ортопедични матраци, подматрачни рамки и аксесоари за съня във висок ценови сегмент. Във връзка с разширяване на дейността си, компанията търси:
Requirments 1. Висше икономическо образование 2. Професионален опит на подобна административно-търговска позиция минимум 2- 3 години 3. Компютърна грамотност: Word, високо ниво на Excel, Power Point. 4. Познаване и владеене на складов софтуер.
Responsibilities 1. Води кореспонденция на български с ключови клиенти /дистрибутори/ 2. Поддържа контакти с клиенти и партньори на компанията, следи наличности, следи и извършва плащания 3. Извършва функции на кредит контрол 4. Изготвя периодични справки и отчети за продажбите
Conditions Възможност за професионална реализация и развитие в утвърдена и стабилна компания. Много добри условия за работа, висока стартова заплата, бонусна система.