Job Vacancies

Административен асистент на Финансов Директор

Offer № 073V
Valid until
Position Административен асистент на Финансов Директор
Short Description Нашият клиент е голяма международна фирмена група, специализирана в областта на маркетинга, дистрибуцията и логистиката на бързооборотни стоки. Компанията е с над 20 години опит, персонал от 550 служители в България и чужбина и богато продуктово портфолио, включващо водещи световни марки. Във връзка с разрастването на дейността си компанията търси: Личен асистент на Директор финанси
Requirments

Висше образование
Опит в бизнес комуникация и бизнес кореспонденция
Отлична компютърна грамотност
Отлични говорими и писмени комуникативни умения на български и английски език
Организационни умения, умения за приоритизиране
Добри умения за планиране и управление на времето
Умения за работа в екип

Responsibilities

Подготвя регулярни доклади и анализи за Директор Финанси /след преминаването на въвеждащо обучение/.
Води официалната входяща и изходяща кореспонденция с чуждестранни бизнеспартньори и доставчици.
Поддържа комуникацията между офиса на Директор финанси и другите отдели в компанията.
Координира информационния поток между различните отдели и супервизира спазването на определени
административни политики и процедури.
Подпомага дейността на Директор финанси в областта на административното управление.
Работи по общи проекти с другите отдели на компанията.

Conditions Динамична работа в утвърдена и стабилна компания. Възможности за професионална реализация и кариерно развитие в компания с изградени стандарти и корпоративни ценности. Отлично възнаграждение, съответстващо на нивото и отговорностите на позицията и много добри условия на работа в модерен офис.