Job Vacancies

ИНЖЕНЕР ОЦЕНЯВАНЕ И ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА ОБЕКТИ – ЧАСТ ЕЛЕКТРО

Offer № 076JD
Valid until
Position ИНЖЕНЕР ОЦЕНЯВАНЕ И ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА ОБЕКТИ – ЧАСТ ЕЛЕКТРО
Short Description Нашият клиент МАРКАН СЕРВИЗ ООД е фирма с основна дейност изграждане и поддръжка на електро и ВиК инсталации и системи в съответствие с българските и европейски стандарти. Дружеството е част от голям и динамично развиващ се строителено-инвестиционен холдинг.
Requirments • Висше образование; • Познания относно електро инсталации, пазара на материали и труд; • Стаж по специалността - минимум 1 година; • Допълнителни умения: работа с компютър - Auto Cad, Gaudy, Building Manager, Excel, Word;
Responsibilities
Conditions